top of page
PXL_20230615_122741773.jpg

Vi bygger en stor skulptur av hopp och skrot, tillsammans med deltagarna under Reglabs årskonferen 2023.
Lindholmen Science Park, Cirkulera Mera. I samarbete med Maryam Javidmehr, Avin Omar och Emma Ströde

Tid: 2 dagars workshop.
Mål : vi bygger tillsammans.

PXL_20230614_085310326.jpg
PXL_20230614_085050994x.jpg
PXL_20230615_121956527.jpg
PXL_20230615_115233098~3.jpg
PXL_20230616_120723203.jpg
PXL_20230615_115017099~2.jpg
PXL_20230616_113815760.jpg
PXL_20230616_120059617.jpg
bottom of page