© 2020 Sara Lännerström

  • Twitter Classic
  • Facebook Classic
Tellustemplet

murades upp i maj 2020 på en refug till den stora parkeringen, Backaplan, Göteborg. Tellus var gudinna i den Romerska mytologin och representerade Moder jord. Teglet kommer från en riven fastighet i närheten. Semi-permanent verk inom begreppet "Konst i Stadsutveckling".

Go to link