© 2020 Sara Lännerström

  • Twitter Classic
  • Facebook Classic
Tellustemplet

Templet murade jag upp av återvunnet tegel. Ett semi-permanent verk producerat inom begreppet Konst i Stadsutveckling. 3,5 x 1,2 x 1,6 m. Backaplan maj 2020